Publicaciones Verònica Zaragoza Gómez


Situación Profesional

Ayudante Doctora
Dpto. de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación
Àrea de Teoría de la Literatura
Universitat de València

Participación en Proyectos

Equipo investigador

 • Literatura, Art i Representació a la llarga Edat Mitjana (LAiREM)

Entidad financiadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (ref. 2017 SGR 1514)

Duración, desde: 2018 hasta: actualidad

Investigador responsable: Dr. Jesús Francesc Massip Bonet, Universitat Roviri i Virgili

 

 • Llengua i Literatura catalanes: història i identitat

Entidad financiadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (ref. 2014 SGR 1187)

Duración, desde: 2014 hasta: 2017

Investigador responsable: Dr. Albert Rossich, Universitat de Girona

 

 • Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1683/1685). Edición crítica

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-37140)
Duración, desde: 2013 hasta: 2016
Investigador responsable: Dr. Pep Valsalobre, Universitat de Girona

 

 • Llengua i Literatura de l’Edat Moderna

Entidad financiadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (ref. 2009SGR-00129)

Duración, desde: 2010 hasta: 2014

Investigador responsable: Dr. Albert Rossich, Universitat de Girona

 

 • La literatura catalana del Renacimiento y el Barroco en el contexto europeo. Edición de textos

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica (MEC) (FFI2009-09630)

Duración, desde: 2010 hasta: 2012
Cuantía de la subvención: 10000 €
Investigador responsable: Dr. Albert Rossich Estragó, Universitat de Girona
Número de investigadores participantes: 10

 

 • Conversión digital de Qüern. Butlletí bibliogràfic de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna
  Entidad financiadora: Universitat de Girona
  Duración, desde: 2009 hasta: 2010
  Investigador responsable: Dr. Albert Rossich Estragó, Universitat de Girona
 • Corpus Textual de la Catalunya del Nord

Entidad financiadora: Institut d’Estudis Catalans

Duración, desde: 2013 hasta: actualidad
Investigador responsable: Dra. Eulàlia Duran / Albert Rossich

 

Miembro de grupo de trabajo

 • Poder, espiritualidad y género (Castilla, 1400-1550): la emergencia de la autoridad femeninaen la corte y el convento

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad(FFI2015-63625-C2-1-P. 2015-2019)

Duración, desde: 2018 hasta: actualidad
Investigador responsable: Dra. María Morrás Ruíz-Falcó, Universitat Pompeu Fabra

 

 • Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad(FFI2015-70095-P)

Duración, desde: 2018 hasta: actualidad
Investigador responsable: Dr. Pep Valsalobre, Universitat de Girona

Artículos en revistas

(2023) «“De manament nostre”. Notes textuals sobre les darreres voluntats d’Isabel de Borja (c. 1400-1468), “mare” dels Borja», SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 21, p. 561-576. ISSN: 2340-4841· doi:/ SCRIPTA.21.26851.

 

(2022) «Creatividad y performatividad en el Carmelo Descalzo femenino: deslindes en torno a una fiesta teatral inédita (c. 1638)», Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro, 16

 

(2021) «El convent de Santa Clara de Perpinyà: l’experiència de la clausura femenina en la cruïlla nord-catalana del segle XVII», Plecs d’Història Local [=suplement d’història local de la revista L’Avenç], 180, 10-13.

 

(2019) «Early Modern Women’s Writing: More Texts and Contexts», Caplletra. Revista
Internacional de Filologia, 67, pp. 117-128.

 

(2018 [2019]) «L’heterodòxia de Maria Antònia Ortolà. El camí de l’escriptura
autobiogràfica al procés inquisitorial (1717-1727)», Manuscrits. Revista d’Història
Moderna, 37, p. 117-136.

 

(2018) «Magisterio espiritual en los conventos femeninos contrarreformistas del ámbito lingüístico catalán», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 36, pp. 463-493.

 

(2018) «Sociabilitat i projecció poètica: veus de dones en els certàmens literaris barrocs», Caplletra. Revista Internacional de Filologia,65 (otoño, 2018), pp. 15-41.

 

(2017) «Fasto barroco, proyección ciudadana y poesía femenina: la ciudad moderna es (y será) de las mujeres», DIALOGOI. Rivista di studi comparatistici, 4, pp. 37-54.

 

(2017) «El Cancionero poético del Carmelo descalzo femenino de Barcelona(ca.1588-ca. 1805)»,eHumanista,35, pp. 615-644.

 

(2013-2014) [2017] «Sapientia absconsa et thesaurus invisus. Notes sobre la presència femenina en les premses rosselloneses (seglesxvi-xviii)», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LIV, pp. 261-297.

 

(2013-2014) [2017] «La impremta i la literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna, a revisió», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LIV, pp. 255-260.

 

(2016) «Censura y edición póstuma de la obra de Hipólita de Rocabertí: a propósito de unos poemas manipulados», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 8, pp. 194-223.

 

(2016) «Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (seglexvii)», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 7 [=La llavor de Teresa. En el V centenari del naixement de Teresa de Jesús (II)], p. 160-186.

 

(2015) «“Cual doctora en cielo graduada…”. La poesia femenina per als certàmens literaris amb motiu de la beatificació i canonització de Teresa de Jesús (València, 1614 i 1621; Barcelona, 1614)», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 6 [=La llavor de Teresa. En el V centenari del naixement de Teresa de Jesús (I)], p. 251-290.

 

(2012 [2015]) «La obra literaria de los Fontanella al entorno del monasterio dominico de Nuestra Señora de los Ángeles y Pie de la Cruz (Barcelona, siglo xvii)», Archivum fratrum praedicatorum (Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum, Roma), LXXXII, p. 217-267.

 

(2013) «Escriure poesia al convent: entre la devoció i l’obediència. Primera aproximació a un manuscrit femení del segle xviii», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 1/1 (juny) [Verònica Zaragoza (coord.), L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles xvi-xviii)], pp. 333-361.

 

(2013) «L’escriptura en femení a l’àmbit lingüístic català (segles xvi-xviii)», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 1/1 (juny) [Verònica Zaragoza (coord.), L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles xvi-xviii)], pp. 266-270.

 

(2012) «Écrits féminins catalans: bilan et perspectives», Clio.Femmes, Genre, Histoire, 35, pp. 177-190. (Con E. Miralles)

 

Reseñas

 

(2019) «Francisco Pons Fuster, Beatas. Mujeres espirituales valencianas en la Edad Moderna, València, 2019», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 14, p. 382-388.

 

(2016) [reseña de:] «Antoni SIMON I TARRÉS Llengua i política a la Catalunya del segle xvii. Alexandre Ros i Gomar (1604-1656) Catarroja: Editorial Afers («Recerca i pensament», 82), 2016, 186 pp.», Els Marges, 110, pp. 117-120.

 

(2013) [reseña de:] «Roca, Rafael (ed.), Teodor Llorente, cent anys després, Alacant, IIFV, 2012, 287 pp.», Revista de Lenguas y Literaturas catalana, gallega y vasca, XVIII, pp. 324-327.

 

(2011) [reseña de:] «MIRALLES, Sobre Jeroni Pujades. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 84), 2010, 214 p.», Els Marges, 95,pp. 120-123.

 

(2011) [reseña de:] «‘La poètica barroca a Europa. Un nou sistema epistemològic i estètic, a cura d’Antoni L. Moll & Josep Solervicens, Barcelona, Punctum & Mimesi, 2009, 184 pp.’», Caplletra: Revista Internacional de Filologia, 50, pp. 253-258.

Publicaciones en libros colectivos

(2023) «Barcelona, escenari d’una festa política. Autores i xarxes de sociabilitat en un certamen poètic de 1656», in Eulàlia Miralles, Marc Sogues i Pep Valsalobre (ed.), «Sou lo que podeu mostrar que haveu begut d’aquesta font». Homenatge al professor Albert Rossich, Catarroja / Barcelona: Afers, pp. 561-570.

 

(2022)  «Le couvent de Sainte Claire de Perpignan à travers son livre de mémoires», In Patrici Poujade (coord.), Histoire de Perpignan, Perpignan: Editions Trabucaire, p. 296-297.

 

Zaragoza, V. & Miralles, E. (2022) «La Bíblia en la literatura catalana dels segles XVII-XVIII», In Joan Santanach, Joan Ferrer & Sergi Dalemus Adroher (ed.), La Bíblia en la literatura catalana, Girona: Institut de Llengua i Literatura Catalanes. UdG / Associació Bíblica de Catalunya / Ateneu Universitari Sant Pacià / Barcino, p. 347-389.

 

(2021) «Primera recepción de las obras de Hipólita de Rocabertí (1643-1647): redes y proyección política en la Guerra dels Segadors», in María Dolores MArtos (ed.), Redes y escritoras españolas en la esfera cultural de la primera Edad Moderna, Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2021, p. 373-400.

 

(2021) «Gertrudis de Anglesola (1641-1727):  escritura, autoridad e integración ciudadana desde los márgenes», in Vicent J. Escartí & Rafa Roca (ed.), En los márgenes de la historia: marginales y minorías, Zaragoza: Pórtico, p. 209-231.

 

Zaragoza, V. & Gras, M.M. (2020) «Legitimación póstuma de Hipólita de Rocabertí a través de su escritura: notas sobre su recepción en el siglo XVII», In M. L. Giordano (ed.), Reforma Católica y disidencia conversa en Barcelona: Diego Pérez de Valdivia y Sor Hipolíta de Jesús (1578-1624), Vigo: Academia del Hispanismo, p. 173-206.

 

Zaragoza, V. (2019) «Les trampes de la fe. Notes sobre la vida i obra de Maria Antònia Ortolà (Senija, c. 1695- ?, d. 1728) a través dels seus processos inquisitorials», In 6é Congrés d’Estudis de la Marina Alta, Alicante: Institut Alacantí De Cultura Juan Gil Albert. Diputació d’Alacant, p. 359-376.

 

Miralles, E. & Zaragoza, V. (2019) «Les poetes de Carles Ros. (Amb unes notes sobre l’ús del sonet a la València del primer Setcents)», In V. Escartí (ed.), Nunc dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando, Valencia: Universitat de València, pp. 333-364.

 

Zaragoza, V. (2019) «La Guerra de Successió des d’uns ulls de dona: la crema de Vila-real (1706) narrada per sor Maria Teresa de Jesús d’Agramunt», en Purificació Mascarell (coord.), Memòria de la destrucció. La crema de Xàtiva i altres urbicidis, Valencia: Publicacions d’Alfons el Magnànim, p. 131-157.

 

(2018) «Impresión y legitimación de la escritura femenina en el siglo xvi. A propósito de un canto poético femenino interpolado (Valencia, 1584)», en Maria Morràs (ed.), Espacios en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca:SEMYR, pp. 695-719.

 

(2018) «L’univers literari femení de l’edat moderna: textos i llengües a l’àmbit català», enManuel Pérez Saldanya i Rafael Roca (ed.), Del manuscrit a la paraula digital. Estudis de llengua i literatura catalanes, Amsterdam: John Benjamins, pp. 67-93.

 

(2018) «“Y pasamos por sangre y fuego…”.La obra cronística de sor Maria Teresa de Jesús de Agramunt en el contexto de la Guerra de Sucesión (Vila-real, 1706)», en Henar Gallego Franco & Mª del Carmen García Herrero (ed.), Autoridad, poder e influencia: Mujeres que hacen Historia, vol. II, Barcelona: Icaria, pp. 845-863.

 

(2017) «Lectores, sàvies i escriptores en el temps de Jerònima Galés. La cultura escrita femenina a València en el pas del segle xval xvi», en Pasiones bibliográficas II,València: Societat Bibliogràfica Valenciana, pp. 147-163.

 

(2013) «‘Historiar les protagonistes absents’. La poesia femenina de l’edat moderna a l’àmbit català» en Lola Josa & Mariano Lambea (ed.)‘Allegro con brio’. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012), Digital CSIC, pp. 146-160.

 

(2013) «Pues que tiene libertad por decir alguna cosa…’. Noticia del cuaderno poético de sor Eulària Teixidor (siglo xviii)» en Mercedes Arriaga Flórez, Salvatore Bartolotta & Milagro Martín Clavijo (ed.), Ausencias: escritoras en los márgenes de la cultura,Sevilla: ArCiBel Editores, pp. 1351-1372.

 

(2013) «Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de Perpinyà a través del seu llibre de memòries (1549-1842)», en Oscar Jané, Eulàlia Miralles & Ignasi Fernàndez (ed.), Memòria Personal. Una altra manera de llegir la història, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013, pp. 35-48.

Comunicaciones y conferencias

“Textualitats de les dones del llinatge Borja (segles XV-XVIII)”. Workshop “Cultura, documentació i literatura: representacions de la diversitat i aplicacions docents. Dels marges a la centralitat”, Universitat de València, Valencia, 30-21/06/2023

 

Ponencia invitada. Seminario “Comunidades monásticas, Mujeres y magisterio: ¿una república de las letras en femenino?”, Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 11/05/2023.

 

Comunidad epistolar, familiar y afectiva de las mujeres de la familia Borja del Ducado de Gandía (ss. XVI-XVIII), Seminario Internacional: La cultura escrita en comunidades femeninas de la primera Edad Moderna, BIESES, UNED, Madrid, 7-8/05/2023

 

“Unas palabras que callan / y unos silencios parleros…”. Poesía, identidad y memoria de las carmelitas descalzas de San José de Zaragoza a través de la figura autorial de Fausta de Jesús María, Julbe Navarro de Antillón (1645-1712) (con M. Mercè Gras), 2nd International Workshop “The Mother Tongue: Communities of Memory”, “The Mother Tongue: Textuality, Authority and Community in the Post-Teresian Reform Female Monasticism (ca. 1560-1700)”, ADHUC, Universitat de Barcelona /University of Warsaw, Barcelona, 21/04/2023

 

Una ciutat de les dones en construcció: passeig literari per la València dels segles XIV-XVIII, Jornada de estudio “LA CIUTAT DE LES DAMES. EL LLEGAT DE LES DONES EN LA LITERATURA EUROPEA DE L’EDAT MODERNA” / “LA CIUDAD DE LAS DAMAS. EL LEGADO DE LAS MUJERES. EN LA LITERATURA EUROPEA DE LA EDAD MODERNA”, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València, 30/03/2023

 

La memoria de las madres fundadoras Borja en los libros de las Descalzas Reales de Madrid, Ciclo de conferencias “Bibliotecas, lectoras y lectores en la Edad Moderna”, Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat de València, 06-07/03/2023

 

Caminos para la recuperación, el estudio y la edición de textos conventuales. Los archivos del Carmelo Reformado en España (siglos XVI y XVII), Seminario de Actualización Metodológica del Programa de Doctorado en Lengua Española y sus Literaturas de la Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid (2 h.), 16-19/01/2023

 

La comunidad epistolar de las mujeres Borja en el ducado de Gandía (siglos XV-XVII), SEMINARIO BIESES, UNED, Madrid, 17-18/11/2022

 

Comunicación «Sor Francisca de Jesús Borja y Enríquez (1498-1557): notas para un perfil intelectual y cortesano desconocido»

The Sixteenth Biennial Symposium of GEMELA: Women’s Words beyond Borders, GEMELA (Grupo de Estudios sobre la Mujer en España y las Américas [pre-1800]) / Universitat de València /  Weathon College Massachusetts, València, 6-7/10/2022

 

Comunicación «Los conventos del Carmelo Descalzo hispánico como espacios escénicos:  notas sobre una poética teatral inédita de las carmelitas descalzas de Barcelona, Vic, Huesca y Zaragoza (siglos XVI-XVIII)»

V Congreso Internacional “El monacato femenino en América y en la Península Ibérica”, Museo Regional de Guadalajara, Guadalajara (México), 12-16/09/2022

 

Ponencia «Mujeres de letras: proyecto de catalogación y estudio del legado cultural de las carmelitas descalzas hispánicas desde la Corona de Aragón (siglos XVI-XXI)» (with M. Mercè Gras), Research Project Workshop “The Mother Tongue: Textuality, Authority and Community in the Post-Teresian Reform Female Monasticism (ca. 1560-1700)”, ADHUC, Universitat de Barcelona /University of Warsaw, Barcelona, 13/05/2022

Ponencia «Las contribuciones de las mujeres Borja en la consolidación del linaje (siglos xv-xvii)», “Nobles y Poderosas. Perfiles de mujer en la España de la Edad Moderna, Universidad de Zaragoza, 10/05/2022

 

Ponencia «Les dones del clan Borja: un projecte de biografies i obres»

Simposi “Dones invisibles: Testimonis literaris i documentals (segles XV-XIX)”, Universitat de València, 31/03/2022

 

Ponencia «Cartografía de la escritura femenina de los siglos XVII-XVIIII»

Hispanic and Italian Studies Department, Weathon College, MA (USA), 23/03/2022

 

Ponencia «Cantad, tañed y danzad / que todo lo pide el día”. Usos musicales y poéticos para la liturgia y las tradiciones festivas del Carmelo Descalzo femenino ibérico en la Edad Moderna» (con M. Mercè Gras),

Encontro Sons da História: Paisagens e Cartografias sonoras na Ibéria Pós-Tridentina, Universidade do Porto (EU), 18/03/2022

 

Ponencia «‘Mi voz será el instrumento y las cuerdas mis sentidos’: teatro de la sociabilidad y música festiva en el Carmelo Descalzo femenino» (con M. Mercè Gras)

WOMUNET Workshop 2021 Women and Music Networks in Early Modern Europe: Dialogues between Past and Present, Universidad de Granada, 16-17/09/2021

 

Ponencia «La escritura colaborativa y performativa en el Carmelo Descalzo femenino (siglos XVI-XVIII)»

Seminario Internacional Comunidades femeninas y escritura en la primera Edad Moderna, BIESES, Madrid, 11-12/06/2021

 

Ponencia «El legado poético inédito de Ana de Casanate (1570-1638) para el Carmelo Descalzo de Vic»

III Jornadas “Ellas toman la pluma. Escritura de mujeres, lengua e historia”, Alcalá de Henares, 25-28/01/2021

 

Ponencia «Escriptures del ‘jo’, fons personals i altres arxius d’àmbit femení»

Seminari de metodologia i recerca. Pensar i difondre la història, «Manuscrits. Grup de Recerca d’Història Moderna». Departament Història Moderna, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 24/11/2020

 

Comunicación «Autorías femeninas en la primera Edad Moderna: voces incipientes contra un silencio elocuente»

XII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Université de Neuchâtel, Neuchâtel (Switzerland), 02-06/11/2020

 

Comunicación «Performatividad y creatividad en la clausura femenina: sobre el hallazgo de una fiesta teatral en el cancionero de carmelitas descalzas de Vic. Siglo XVII»

IV Congreso Internacional “El monacato femenino en América y en la Península Ibérica”, Universidad de León, León, 14-18/09/2020

 

Ponencia «Poetic Manuscripts of the Catalan Discalced Carmelites: Lyric Poetry, Music and Theater by Women (Crown of Aragon, 16th-18th centuries)»

Seminar MIMSS «Embodying female spirituality: a transnational view«, Magdalen College-MIMS, University of Oxford (United Kingdom), 28/01/2020

 

Ponencia «’Las ninfas de tu ribera | cantan, tañen, saltan y bailan’. Creación poética y dimensión performativa de los cancioneros del Carmelo Descalzo de la Corona de Aragón.

Seminario “Cultura escrita y creación poética en el Carmelo reformado”, Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales (IEMYRhd), Universidad de Salamanca, 5/12/2019

 

Comunicación «Primera recepción de las obras de Hipólita de Rocabertí: redes y proyección política en la Guerra dels Segadors (1643-1647) Comunicación»

Congreso Internacional BIESES “Redes y escritoras en la esfera cultural de la primera Edad Moderna (siglos XV-XVIII)”, UNED/BNE, Madrid, 25-27/11/2019

 

Comunicación «Performatividad y creatividad en el claustro: la poesía y las representaciones teatrales en los conventos del Carmelo Descalzo femenino (siglos xvi-xviii)»

Third Durham–Northumbria Colloquium on Medieval and Golden Age Hispanic Studies, St Nicholas Cathedral, Northumbria University / Durham University Newcastle (United Kingdom), 4-5/07/2019

 

Comunicación «‘Barcelona, escenario de una fiesta política»: autoras y redes de sociabilidad en un certamen poético inmaculista de 1656»

XI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita (XI CIHCE).Scripta in itinere. Discursos, prácticas y apropiaciones del escrito en el espacio público (siglos XVI-XXI)”, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 18-20/06/2019

 

Ponencia «La tradición poética del Carmelo Descalzo Femenino en la Corona de Aragón: las singularidades del cancionero poético de las carmelitas de Vic»

Jornadas “Campo literario en el imperio de los Felipes: Recepción e historiografía”. IV Workshop de la Red de Excelencia “Voces y silencios: Discursos culturales de la Edad Moderna”, Universidad de Sevilla, 03-05/06/2019

 

Ponencia «Redes en torno a la edición de las obras de Hipólita de Rocabertí en Barcelona, ciudad en guerra (1643-1647)»

Seminario “Las autoras y sus redes de sociabilidad: categorización y tipologías”, Proyecto BIESES (FFFI2015-70548-P), Centro do Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa / BIESES, Palácio dos Marqueses de Fronteira / Universidade de Lisboa, Lisbon (Portugal), 20-21/05/2019

 

Comunicación «¿La presencia autorial de Ana de la Madre de Dios (Ana de Casanate, 1570-1638) en un cancionero poético del Carmelo Descalzo de Vic? Propuestas para una atribución»

Congresso Internacional “Um Reino de Mulheres: Expressões literárias, culturais e artísticas nas instituições monástico-conventuais femininas”, Universidade de Évora, Évora (Portugal), 22/04/2019

 

Ponencia «Poder i agència cultural als convents femenins valencians (s. XVI-XVIII)»

Por invitación del Consell Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana), Valencia, 01/04/2019

Ponencia «“Haréis coplas pues amor / hay en vuestras almas presa”. El legado poético de las madres fundadoras del Carmelo Descalzo de Vic (Barcelona)(sigloxvi-xvii)». Seminario conjunto de los grupos de investigación FFI2017-84759-P y FFI2015-70548-P: «Redes socioliterarias, intertextualidad y magisterio intergeneracional en la poesía española». Universitat de Palma, Palma, 14/02/2019.

Comunicación«“Si mi lenguaje os agrada / yo prometo hazeros versos…”. Notas para el estudio y edición de los cancioneros poéticos del convento de carmelitas descalzas de Vic (d. 1638)». Congreso Internacional bienal del Grupo de Estudios sobre la Mujer en España y las Américas (pre-1800) «Transatlantic Perspectives». GEMELA / Facultad de Filología, UNED, Madrid, 25/10/2018.

Póster «Reptes i oportunitats de la recerca en arxius monàstics femenins: el Carmel Descalç Ibèric (segles xvi-xviii)». I Seminario de Jóvenes Investigadores/as Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València «Procesos: Investigaciones a debate». Universitat de València, València, 18/10/2018.

Debate-mesa redonda«De la recerca a l’ensenyament: la difusió de les escriptores».

Unidad de Igualdad de la Universitat de València / Departamento Filología Catalana, Universitat de València, València, 04/10/2018.

 

Ponencia«Legitimación póstuma de Sor Hipólita de Rocabertí a través de su escritura».

Seminario «Sor Hipólita de Jesús y Diego Pérez de Valdivia: dos biblistas en Barcelona». Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, 28/09/2018.

 

Comunicación «Cultura cortesana y conventual de las mujeres Borja (Gandía, s. xvi-xviii)».

VII Congreso Internacional de La Semyr «Patrimonio Textual & Humanidades Digitales». SEMYR / Universidad de Salamanca, Salamanca, 05/09/2018.

 

Comunicación«Sor María Jesús de Ágreda i la cultura literària catalana de la segona meitat del segle xvii».

XVIII Coloquio de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. AILLC / Universitatea din Bucureşti, Bucarest, 02-06/07/2018.

 

Póster«La enseñanza de la literatura catalanamoderna en el marco de la red de innovación LiCAiNT».

XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria – REDES 2018. Universitat d’Alacant, Alicante, 14/06/2018.

 

Conferencia«Dones i canvi social a l’Antic Règim. Desafiant fronteres amb l’escriptura».

I Congreso «Història sobre la Primera Frontera Meridional Valenciana de 1244 a partir del Tractat d’Almisrà». Universitat d’Alacant / Associació Cultural del Tractat d’Almisrà / Institut d’Estudis de les Valls de Mariola / CAEHA / Universitat d’Alacant / Càtedra d’Art Antoni Miró, Biar, 26/05/2018.

 

Comunicación«‘De la mano de Dios enriquezida’: autoridad espiritual y profecía en Gertrudis d’Anglesola (Valencia, 1641-1727)»

Congreso Internacional «Los márgenes del pensamiento: heterodoxia, magia y saberes de salvación». Universitat Jaume I, Castelló de la Plana/Culla, 26/04/2018.

 

Conferencia «La paraula, el camp de batalla de les catalanes del barroc».

Ciclo de conferencias «Dones actives a la Catalunya Barroca». Fundació les Voltes, Girona, 08/03/2018.

 

Comunicación«Redes culturales y afectivas de las mujeres Borja: erudición, mecenazgo y escritura entre el palacio y el convento (siglos xvi-xvii)».

I Congreso de la Asociación de Jóvenes Investigadores/as de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València«Espacio, redes y cultura en un mundo globalizado». Universitat de València, València, 22/02/2018.

 

Comunicación«Espacios y estrategias de autorización de las mujeres como sujeto literario (Valencia, siglo xvi)»

Congreso Internacional «El Sujeto literario en la modernidad temprana». SILEM (Sujeto e Institución Literaria en la Edad Moderna), Universidad de Córdoba, Córdoba, 24-26/01/2018.

 

Comunicación«‘Expanding the Canon’. Women Writers in Valencia in the 16th century».

LXIII Annual Anglo-Catalan Society Conference. University of Birmingham, Birmingham, 12/11/2017.

 

Comunicación«La representación de la figura autorial en la escritura epistolar de Gertrudis d’Anglesola (1641-1727): lazos de sociabilidad e integración ciudadana desde los conventos valencianos».

Congreso Internacional «La identidad autorial de las escritoras a través de la correspondencia siglos xvii-xix». Facultad de Filología, UNED. Madrid, 27/10/2017.

 

Ponencia«“Mirad de qué sujeción os habéis librado, hermanas”. Formas de agencia cultural en los conventos femeninos de los siglos xvi-xviii».

Congreso Internacional“Vivir y creer en la época moderna”. Universitat Abat Oliba CEU/ Universitat de Barcelona / Associació per a l’estudi del moble de Catalunya / Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Barcelona, 19/09/2017.

 

Debate-mesa redonda «La dona com autora i objecte de l’escriptura».

I Congreso Internacional Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana, Universitat de València, València, 28/09/2017.

 

Comunicación«La tradición poética femenina en la Provincia de San José de la Corona de Aragón (Siglos xvi-xviii

Congreso Internacional «Os Carmelitas no Mundo luso-hispânico: história, arte e patrimonio». Centro de Humanidades (CHAM) / Univ. Nova e Univ. dos Açores; Centro de Estudos de HistóriaReligiosa (CEHR) / Univ. Católica Portuguesa; Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Univ.de Évora (CIDEHUS) / Univ. de Évora; Centro de História da Universidade de Lisboa / Fac. Letras da Univ. de Lisboa; Centro de Estudos em Ciências das Religiões (CECR) / Univ. Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 21/07/2017.

 

Comunicación«Lletres femenines a la València del segle xvi: notes a partir de testimonis inèdits».

10é Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Educació i TIC sobre la Corona d’Aragó “De la Innovació al cànon”. ISIC-IVITRA. Seu Universitària de la Nucia, La Nucia, 20/07/2017.

 

Póster«De las aulas universitarias a la red. Un proyecto innovador aplicado al aprendizaje y difusión de la literatura catalana barroca».

Congreso «In-Red 2017». Universitat Politècnica de València, València, 14/07/2017 (con E. Miralles).

 

Comunicación«“Haviendo llegado a mis manos…”: edición y recepción de la Mística Ciudad de Dios de sor María de Ágreda en el Rosellón (siglo xvii)».

XI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 10/07/2017.

 

Comunicación«La crema de Vila-real (1706) a través de les vivències de sor Maria Teresa de Jesús Agramunt: el relat històric d’una dona com a patrimoni col·lectiu».

Congreso “URBICIDI. La destrucció de la ciutat per la violència humana [310 anys de la crema de Xàtiva]”. Universitat de València / Ajuntament de Xàtiva / Institució Alfons el Magnànim, Xàtiva,14-16/06/2017.

 

Ponencia «Máscaras femeninas, retórica y publicación poética en el siglo xvi: la obra de “una sabia discreta ycuerda dama” valenciana».

Seminario Internacional «Las Inéditas». Universidad de Salamanca, 31/03/2017.

 

Comunicación«Sobre les trampes de la fe. Maria Antònia Ortolà (Senija, c. 1695- ?, d. 1728) a través dels seusprocessos inquisitorials».

VI Congrés d’Estudis de la Marina Alta. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta / Ajuntament Pedreguer, Pedreguer, 10/03/2017.

 

Comunicación«Poesia religiosa del segle xvii: textos i contextos per a la música a l’àmbit català».

VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga «Les confluències artístiques en la literatura barroca». Universitat de Girona, Girona, 01-03/03/ 2017.

 

Conferencia «Sociabilitat femenina a la València del segle xvi»

Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Sant Miquel dels Reis, València, 17/12/2016.

 

Comunicación«“Y pasamos por sangre y fuego…” La obra cronística de sor María Teresa de Jesús de Agramunt en el contexto de la Guerra de Sucesión (Vila-real, 1706)».

XVIII Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres «Autoridad, poder e influencia: Mujeres que hacen Historia». AEIHM, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 20/10/2016.

 

Comunicación«“Assí que es esta historia verdadera / la cual cuenta la dama en tal manera…”. Sobre la impresión y legitimación de la escritura femenina en el siglo xvia partir de nuevos hallazgos poéticos».

VI Congreso Internacional de la SEMYR “Espacios en la Edad Media y el Renacimiento”.  SEMYR / Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 17/09/2016.

 

Conferencia«Paraula de dona als segles xvi-xviii. La literatura femenina a l’àmbit lingüístic català».

Departamento de Filología y Comunicación, Facultad de Letras, Universitat de Girona, Girona, 23/05/2016.

 

Ponencia«Problemes i mètodes de la recerca en història de gènere (s. xvi-xviii)».

Departamento de Filología Catalana de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación / Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València, València, 24/11/2015.

 

Comunicación«L’univers literari femení de l’edat moderna: textos i llengües a l’àmbit català».

XVII Coloquio de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. AILLC /Universitat de València, València, 5-7/07/2015.

 

Ponencia«Una refosa fontanellana en un cançoner desconegut de les carmelites descalces».

Workshop «Fontanella polièdric». Universitat de València, València, 6/07/2015.

 

Ponencia «‘Negociant l’erudició’: les dones i la cultura escrita a la Catalunya moderna».

Ciclo de conferencias «La situació de la dona al llarg de la història de Catalunya». Máster ‘Història de Catalunya’ de la Universitat Autònoma de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 17/06/2015.

Comunicación«‘Cantaldea uso de corte un villancico galán…’ A propósito del cancionero poético del convento de carmelitas descalzas de Barcelona (1588)».

Congreso Internacional bienal del Grupo de Estudios sobre la Mujer en España y las Américas (pre-1800) «Traçando caminhos/ Tracing Paths / Trazando caminos. Viagens, encruzilhadas e direcções». GEMELA/ Universidade de Lisboa, Lisboa, 8-10/09/2014.

 

Ponencia «La poesia de Contesina Fontanella».

Workshop «La transmission poétique de Francesc Fontanella». Universitat de Girona / Université de Perpignan Via Domitia. Institut Franco-Catalan Transfrontalier (IFCT), Université de Perpignan Via Domitia. Perpiñán, 21/03/2014.

 

Ponencia «La presència femenina a les premses nord-catalanes»

I Jornada del Corpus Textual de la Catalunya del Nord «Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (segles xvi-xviii)». CTCN, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 13/12/2013.

 

Comunicación «‘Pues que tiene libertad por decir alguna cosa…’. Noticia del cuaderno poético de sor Eulària Teixidor (siglo xviii)».

X Congreso Internacional del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras AUSENCIAS «Escritoras en los márgenes de la cultura». Grupo de investigación Escritoras y Escrituras, UNED, Madrid, 24-26/09/2013.

 

Mesa redonda «Encararun projecte de tesi: problemes i necessitats».

I Jornada Doctoral de Humanidades. Institut de Llengua i Cultura Catalanes / Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona, Girona, 25/01/2013.

 

Comunicación«Veusfemenines a la ciutat: estudi de la participació de les dones als certàmens literaris catalans dels segles xvi-xvii».

X Convegno Associazione Italiana di Studi Catalani «Ciutat de l’amor: scrivere la città, raccontare i sentimenti» AISC / Università degli Studi di Verona, Verona, 23-25/02/2012.

 

Comunicación«La escrituracomo ejercicio de memoria en el convento de Santa Clara de la Pasión de Perpiñán».

Congreso Internacional «Escritoras entre rejas. Cultura Conventual Femenina en la España Moderna». BIESES. Bibliografía de Escritoras Españolas, UNED, Madrid, 5-7/07/2012.

 

Comunicación«Historiarles protagonistes absents. La poesia femenina de l’edat moderna a l’àmbit català»

I Congreso Aula Música Poética «Encuentro de Jóvenes Humanistas». Universitat de Barcelona, Barcelona, 09-10/09/2012.

 

Mesa redonda-debate «Egodocumentsi religiositat a l’època moderna».

École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid) / Manuscrits (Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona) / Universidad de Alcalá / Université de Perpignan / UMR 5136 (FRAMESPA, Toulouse), Bellaterra, 12/12/2012.

 

Comunicación«La permeabilitat de la clausura: el convent dels Àngels a la Barcelona del segle xviii l’obra de Contesina Fontanella».

XII Congrés d’Història de Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, 30/11/2011.

 

Póster «Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de perpinyà a través del seu Llibre de Memòries».

Congreso Internacional «Construcció i projecció de la memòria personal a l’Europa moderna».

Universitat Autònoma de Barcelona, Université de Toulouse- Le Mirail, Universitat de Girona, Institut d’Estudis Catalans, Casa de Velázquez, Universitat de Perpinyà- Via Domícia, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Institut Ramon Muntaner, Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana, etc. Barcelona. 10-12/11/2011.

Participación en comités científicos y editoriales

 • Comisión científica. Jornadas de la Aula Carles Riba «L’epístola literària del segle xval segle xx». Aula Carles Riba (IEC). Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. 14/02/2019-15/02/2019.
 • Comité organizador de la II Jornada del Corpus Textual de la Catalunya del Nord «Els efímers i la impremta rossellonesa». Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. 25/01/2019.
 • Comissió científica. Colóquio Internacional e Interdisciplinar «Poética das lágrimas: textos e contextos femininos (teoria e prática)». Universidade do Porto, Porto. 07-08/11/2018.
 • Comité organizador de la Red de Innovación «LiCAiNT: Literatura Catalana antiga i narrativa transmèdia» (UV-SFPIE_GER17-587193). Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València, València. 17/04/2018.
 • Comité organizador del VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga «Les confluències artístiques en la literatura barroca». Universitat de Girona, Girona, 01-03/03/2017.
 • Secretaria del comité organizador de las Jornadas Internacionales «La recepció dels trobadors a Catalunya». Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona, Girona / Castelló d’Empúries. 07-08/11/2013.

Comités editoriales

2017 Realización de informes de evaluación para la revista Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC)

Libros editados

 • (2022) Les dones Borja. Històries de poder i protagonisme ocult, València: IIEB/ 3i4 (Biblioteca Borja Minor, 7).
 • Mascarell, Purificació & Zaragoza, Verònica, Encerradas Mujer, escritura y reclusión, València: Tirant Lo Blanch, 2022.
 • Zaragoza, Verònica & Valsalobre, Pep (ed.), Redescobrir Fontanella. Poesia lírica i transmissió,Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Universitat de Girona (ILCC) (Memòries de la Secció Històrico-arqueològica, CIX), 2019.
 • Valsalobre, Pep & Sogues,Marc (coord.) / Albert Rossich, Eulàlia Miralles, Marta Castaño, Anna Garcia Busquets, Verònica Zaragoza& Narcís Figueras   (2017) Francesc Fontanella,Obra poètica completa de Francesc Fontanella, edició crítica electrònica,  Servei de Publicacions de la Universitat de Girona <http://www.nise.cat/BibliotecaDigital/Autors/FrancescFontanella.aspx>

Coordinación de volúmenes colectivos

 • (2022) Purificació Mascarell & Verònica Zaragoza  «Canon, género y escritura: el rescate de las mujeres de la edad de plata española», ImpossibiliaRevista Internacional de Estudios Literarios
 • (2019) «Early Modern Women’s Writing: More Texts and Contexts», In Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 67.
 • «Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (seglesxvi-xviii)», al Butlletí de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona, LIV. 2013-2014 [2017] (con Marc Sogues).
 • «L’escripturaen femení a les terres de llengua catalana (segles xvi-xviii)», Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 1. 2013.